GENEL

1. Web sitemiz üzerinden elektronik ortamda verdiğiniz siparişlerde, sunulan ön bilgilendirme formu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.

2. Alıcılar, satın aldıkları ürünün satışı ve teslimatıyla ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG: 27.11.2014/29188) ile diğer yürürlükteki yasalara tabidir.

3. Satın alınan ürünün satışın imkansız hale gelebilir. Bu durumda, satıcı bu durumu öğrendikten sonra en geç 3 gün içinde alıcıya yazılı olarak bildirmek durumundadır. Ayrıca, bu durumun bildirilmesini takiben 14 gün içinde toplam bedel alıcıya iade edilecektir.”

“ÖDEME GERÇEKLEŞMEZSE SATIN ALINAN ÜRÜN:

4. Alıcı satın aldığı ürünün ücretini vermezse veya iptal ederse, satıcının ürünü teslim etme sorumluluğu ortadan kalkar.

“BEKLENMEYEN NEDENLERLE ÜRÜNÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEMESİ HALİNDE:

5. Satıcı, öngöremediği mücbir sebeplerle karşılaşır ve ürün, belirlenen süre içinde teslim edilemezse, durum Alıcı’ya iletilir. Alıcı, siparişi iptal etme, ürünün benzeri ile değiştirilmesini talep etme veya engel ortadan kalkana kadar teslimatın ertelenmesini isteme hakkına sahiptir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit olarak gerçekleştirmişse, iptalden itibaren 14 gün içinde nakden iade yapılır. Alıcı kredi kartı ile yaptığı ürünü iptal ederse, ürün bedeli iptalden sonra yine 14 gün içinde bankaya iade edilir. Fakat bankanın alıcının hesabına transferini tamamlaması için 2-3 hafta süre gerekebilir.”

“ALICININ ÜRÜNÜN KONTROL VE MUAYENE YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

6. Alıcı, sözleşme konusu ürün veya hizmeti teslim almadan önce muayene etmeyi; hasarlı, kırık, ambalajı yırtılmış gibi zarar görmüş veya ayıplı durumda olan ürün veya hizmeti kargo firmasından teslim almamayı taahhüt eder. Teslim alınan ürün veya hizmetin sağlam ve hasarsız olduğu kabul edilir. ALICI, teslimattan sonra ürünü veya hizmeti özenle koruma sorumluluğuna sahiptir. Cayma hakkı kullanılacaksa, ürün veya hizmet kullanılmamalıdır. Ürünün yanında faturanın da iade edilmesi için bulunması gerekmektedir.”

CAYMA HAKKI:

7. ALICI, satın aldığı ürünün teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak ve herhangi bir gerekçe belirtmeden malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

8. CAYMA HAKKI KULLANIM BİLDİRİM İLETİŞİM BİLGİLERİ:

ŞİRKET ADI/UNVANI:

ADRES:

EPOSTA:

TEL:

9. Cayma hakkının kullanılabilmesi için 14 (ondört) gün içinde SATICI’ya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile bildirimde bulunulması ve ürünün, bu sözleşmedeki “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması gerekmektedir.”

CAYMA HAKKININ KULLANIMI:

10. İade işlemleri, iade formu ile gerçekleştirilmekle beraber, ürünün kutusu, ambalajı ile birlikte eksiksiz ve hasarsız teslim edilmesi gerekmektedir.

İADE ŞARTLARI:

11. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 gün içinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ya iade etmek ve 20 gün içinde ürünü iade almakla yükümlüdür.

12. ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle ürünün değerinde azalma meydana gelirse veya iade imkânsız hale gelirse, ALICI, kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

13. Cayma kullanımı ile satıcının sunduğu kampanya limitinin altına düşüldüğünde, kampanyadan elde edilen indirim iptal olur.

ÖDEME VE TESLİMAT YÖNTEMLERİ:

14. Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yöntemini kullanarak, ödemeyi … IBAN numarasına yapabilirsiniz.

15. Sitemiz üzerinden kredi kartlarınızı kullanarak, çeşitli kredi kartı türleriyle online tek ödeme veya taksitli ödeme seçeneklerinden yararlanabilirsiniz. Online ödeme işlemi, siparişinizi tamamladığınızda kredi kartınızdan tahsilat yapılması şeklinde gerçekleşir.”